دریافت اعتبارباقی مانده پنل از طریق وب سرویس

چهارشنبه,۹ام بهمن , ۱۳۹۲

شما می توانید بدون ورود به سایت اپیلو از طریق وب سرویس و محیط های مختلف برنامه نویسی به سایت متصل شده و از اعتبار باقی مانده در پنل خود اطلاع پیدا کنید.

برای اطلاع از اعتبار باقی مانده در پنل از تابع getCredit استفاده می شود که آدرس و پارامترهای آن به صورت زیر است:

webservice.opilo.com/WS/getCredit/?username=XXX&password=YYY

نحوه استفاده از تابع در زبان php:

 

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getCredit/?username=12345&password=6789'); 

if(!is_numeric($response)){ 
  echo "Error"; die(); 
}
if(strlen($response)>2){
  echo "ok";
}else{
  echo "System Error Number:".$response;
}

نمونه کد بالا در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سرویس صحیح با شد اعتبار باقی مانده در پنل را بر میگرداند در غیر این صورت کد خطایی به عنوان پاسخ برمیگرداند.