تفاوت دو تابع recieve و getAllMessages در وب سرویس اپیلو چیست؟

چهارشنبه,۹ام بهمن , ۱۳۹۲

هر دو تابع برای دریافت پیامک های ارسال شده به خطوط اختصاصی پنل مورد استفاده قرار میگیرند با این تفاوت که  هر بار که تابع getAllMessages آخرین پیامک ها به ترتیب از زمان حال به قبل را به تعدادی که در پارامتر count مشخص شده است را به عنوان پاسخ برمیگرداند و پیامک هایی که قبلا توسط این تابع به کاربر ارسال شده اند دیگر در این لیست وجود ندارد. به عبارت دیگر پیامک ها جدیدی که قبلا توسط این تابع دریافت نشده اند را به عنوان پاسخ برمیگرداند.

حال تابع recieve لیست آخرین  پیامک های ارسال شده به یک خط اختصاصی خاص که توسط  پارامتر from مشخص شده است را به ترتیب نزولی از زمان حال به قبل را به تعدادی که در پارامتر count مشخص شده است را به عنوان پاسخ برمیگرداند و در صورتی که قبلا این پیامک ها توسط این تابع و یا تابع getAllMessages دریافت شده باشد نیز میتوانند در پاسخ این تابع موجود باشند، به عبارت دیگر این تابع آخرین پیامک های دریافتی توسط یک خط اختصاصی خاص را به عنوان پاسخ برمیگرداند.