توضیح کد های خطای وب سرویس

چهارشنبه,۹ام بهمن , ۱۳۹۲

کدهای خطای وب سرویس اپیلو به شرح زیر است:

۱: حد اقل ییکی از پارامترهای مورد نیاز ارسال نشده است و باید تمامی پارامتر ها که در آدرس بالا مشخص شده اند را وارد کنید

۲: نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه است و باید پارامترهای username و password  مورد بازبینی قرار گیرند

۳: حساب کاربری شما تایید نشده است و باید نسبت به رفع نقایص مشخصات پنل خود افدام کنید

۴: وب سرویس شما غیر فعال است که می توانید در پنل خود در سایت اپیلو به بخش ” وب سرویس ” مراجه کرده و آن را فعال کنید

۵: شماره خط اختصاصی که در پارامتر from ارسال شده است اشتباه است و یا این خط متعلق به شما نمی باشد

۶: شماره های مقصد فرمت قابل قبولی ندارند و باید پارامتر to مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد توجه داشته باشید که شماره های مختلف باید با کاما (,) از یکدیگر جدا شوند و با فرمت ۰۹xxxxxxxxx  همخوانی داشته باشند

۷: اعتبار شما برای ارسال پیامک کافی نمی باشد و باید از پنل خود در سایت اپیلو حساب خود را شارژ مجدد کنید

۸: در سرور خطای غیر منتظره ای اتفاق افتاده و باید دوباره تلاش کنید