دریافت لیست پیامک های ارسال شده به خطوط اختصاصی از طریق وب سرویس

چهارشنبه,۹ام بهمن , ۱۳۹۲

شما می توانید بدون ورود به سایت اپیلو از طریق وب سرویس و محیط های مختلف برنامه نویسی به سایت متصل شده ولیست  پیامک های ارسال به خطوط اختصاصی (پیامک های دریافتی) خود را دریافت کنید.

برای دریافت لیست پیامک های دریافتی می توانید از تابع getAllMessages استفاده نمایید.

webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=XXX&password=YYY&count=20

نحوه استفاده از تابع در زبان php:

 

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789');

if(is_numeric($response)){
echo "System Error Number:".$response;
}
$messages=json_decode($reponse);
foreach($messages as $message){
  echo $message->id;
  echo $message->from;
  echo $message->to;
  echo $message->text;
  echo $message->date;
}

نمونه کد بالا در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سرویس صحیح با شد لیست پیامک های دریافتی کاربر را به تعداد پارامتر count  برمیگرداند در غیر این صورت کد خطایی به عنوان پاسخ برمیگرداند.

مقادیر برگشتی در فورمت JSON می باشند که همانطور که در مثال دیده می شود، می توان با استفاده از تابع json_decode به یک object تبدیل شود.

 

در حالت پیش فرض فقط پیامک هایی برگردانده می شوند که تا به حال توسط وب سرویس دریافت نشده باشند.

با استفاده از پارامتر های زیر می توانید نتایج بازگشتی را تغییر دهید:

read:همه پیامک ها بازگردانده می شوند، حتی پیامک هایی که قبلا توسط وب سرویس خوانده شده اند.

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789&read=1');

from_id:پیامک ها از این شماره به بعد دریافت می شوند.(هر پیامکی که دریافت می کنید یک شماره یکتا دارد)

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789&read=1');

from_date:پیامک ها از این تاریخ به بعد بازگردانده می شوند.

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789&from_date=2015-01-01');

number:فقط پیامک هایی که به این خط اختصاصی ارسال شده اند باز گردانده می شوند.

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789&number=30001234');

count:تعداد پیامک هایی که بازگردانده می شوند تا ۹۰ پیامک

$response= file_get_contents('http://webservice.opilo.com/WS/getAllMessages/?username=12345&password=6789&number=30001234&count=20');