کیفیت ارسال پیامک

دوشنبه,۳۰ام دی , ۱۳۹۲

تحویل پیامک به گوشی

اگرچه سامانه ارسال ، تمام پیامک های شما را با دقت و کیفیت بالا به مرکز مخابراتی ارسال می کند ولی کیفیت نهایی انتقال پیامک ها به گوشی گیرندگان کاملا بستگی به بستر مخابراتی و کیفیت سرویس شرکت های واسطه داشته و این شرکت هیچگونه دخالتی در کیفیت این انتقال ندارد.

مسئولیت ما انتقال کامل پیامک های شما به مرکز مخابراتی می باشد و تضمین کیفیت ارسال از این مرحله به بعد خارج از دسترس این شرکت است.

قابل ذکر است که این مسئله تنها مختص به این شرکت نبوده و کلیه فعالان صنعت ارسال پیامک را شامل می شود.

گزارشات تحویل پیامک (Delivery report)

هم چنین گزارشات تحویل پیامک نیز مستقیما از مخابرات دریافت شده و عینا به شما نمایش داده می شود. این شرکت هیچ دخالتی در کیفیت این گزارشات ندارد.