موجودی حساب چیست؟

چهارشنبه,۲۵ام دی , ۱۳۹۲

موجودی حساب مربوط به مبالغ پرداختی از طرف شرکت به شماست. این موجودی در صفحه مدیریت حساب کاربری نمایش داده می شود.

موجودی حساب به موجودی پیامک شما ارتباطی ندارد.

برگشت خرید

به عنوان مثال در صورتی که مقدار اشتباهی پیامک خریداری کنید می توانید با تماس با شرکت خرید خود را لغو کرده و مبلغ خرید را با توجه به نیاز خود در حساب بانکی و یا حساب کاربری خود دریافت کنید. در صورتی که از شرکت بخواهید تا مبلغ برگشتی به حساب کاربری شما انتقال یابد، مبلغ به موجود حساب شما افزوده می شود و می توانید در خرید بعدی از آن استفاده نمایید.

دریافت سود نمایندگی

در صورتی که در برنامه نمایندگی یا ارجاع مشتری شرکت فعالیت می کنید، درآمد شما در این بخش نمایش داده خواهد شد.