راهنمای ارسال به گروه های مخاطبین در پنل تجاری

یکشنبه,۲۴ام شهریور , ۱۳۹۲

وارد پنل تجاری شوید.
در قسمت ارسال پیامک (سمت راست صفحه ) بر روی کلمه ی ” ارسال به چند شماره ” کلیک کنید.
نوشتن متن جدید : در صورتی که نمی خواهید از متن های ذخیره شده ی قبلی استفاده کنید می توانید متن جدیدی را در این قسمت بنویسد.
انتخاب از متن های ذخیره شده : می توانید از متن های قبلی که ذخیره کرده اید استفاده کنید.
تبدیل اعداد به فارسی : اعداد استفاده شده در پیامتان را به فارسی تبدیل می کند.
متن پیامک را ذخیره کن : متن پیامک را ذخیره می کند تا درصورت نیاز از آن استفاده کنید.
توجه : چون ممکن است در بعضی مواقع ( به دلیل این که متن پیامتان مشکل داشته باشد یا قطعی یا کند بودن سرویس و … )
پیامتان ارسال نشود بهتر است قبل از ارسال پیامک های انبوه، یک پیامک تکی به موبایل خودتان ارسال کنید تا از ارسال پیامک
خود مطمئن شوید.
گیرندگان : می توانید به یک گروه، چند گروه ، همه ی گروه ها یا همه ی مخاطبین خود در این قسمت پیام بفرستید.
ارسال از شماره : خطی را که می خواهید پیامتان از آن ارسال شود را در اینجا انتخاب می کنید.
نوع ارسال : در این قسمت تعیین می کنید که آیا پیام ارسالی شما به کاربرانتان در موبایل آنها ذخیره شود یا خیر:
معمولی : مانند همان پیامک هایی که از دوستان خود دریافت می کنید است و در موبایل شما باقی می ماند.
خبری : پس از باز کردن و مشاهده، پیام حذف می شود و ذخیره نمی شود.
زمانبندی : می توانید مشخص کنید که پیام به صورت سریع یا در تاریخ معینی در آینده ارسال شود.
در قسمت ارسال در آینده می توانید به صورت کاملا دقیق زمان مورد نظرتان را برای ارسال  مشخص کنید.
محاسبه ی اعتبار مورد نیاز : می توانید اعتبار مورد نیاز برای این ارسال را مشاهده کنید.
بر روی دکمه ی ” ارسال ” کلیک کنید تا ارسال شما با موقیت به پایان برسد.

توجه : برای ارسال به گروه های مخاطبین باید خط اختصاصی داشته باشید و نمی توانید از خط عمومی برای این نوع ارسال استفاده کنید.