راهنمای مشاهده ی پیامک های ارسالی در پنل تجاری

یکشنبه,۲۴ام شهریور , ۱۳۹۲

راهنمای مشاهده ی پیامک های ارسالی در پنل تجاری
وارد پنل تجاری شوید.
در قسمت مدیریت پیامک (سمت راست صفحه ) بر روی کلمه ی ” پیامک های ارسالی ” کلیک کنید.

نکته : در این قسمت شما فقط می توانید لیست پیام های دریافتی و ارسالی تکی را مشاهده کنید و برای مشاهده ی لیست
پیامک های انبوه باید به قسمت لیست ارسال های انبوه مراجعه کنید.

شما می توانید پیامک های دریافتی و پیامک های ارسالی و لیست تمامی پیامک ها را در این قسمت مشاهده کنید.
همچنین می توانید بر اساس شماره و یا محتوای پیام ها جست و جو داشته باشید.
برای مثال پیام هایی را که شامل کلمه یا جمله ی خاصی هستند را شناسایی و مشاهده کنید.