راهنمای ارسال به کد پستی در پنل تجاری

یکشنبه,۲۴ام شهریور , ۱۳۹۲

راهنمای ارسال به کد پستی در پنل تجاری :
وارد پنل تجاری شوید.
در قسمت ارسال پیامک (سمت راست صفحه ) بر روی کلمه ی ” ارسال به کد پستی ” کلیک کنید.
نوشتن متن جدید : در صورتی که نمی خواهید از متن های ذخیره شده ی قبلی استفاده کنید می توانید متن جدیدی را در این قسمت بنویسد.
انتخاب از متن های ذخیره شده : می توانید از متن های قبلی که ذخیره کرده اید استفاده کنید.
تبدیل اعداد به فارسی : اعداد استفاده شده در پیامتان را به فارسی تبدیل می کند.
متن پیامک را ذخیره کن : متن پیامک را ذخیره می کند تا درصورت نیاز از آن استفاده کنید.
توجه : چون ممکن است در بعضی مواقع ( به دلیل این که متن پیامتان مشکل داشته باشد یا قطعی یا کند بودن سرویس و … )
پیامتان ارسال نشود بهتر است قبل از ارسال پیامک های انبوه، یک پیامک تکی به موبایل خودتان ارسال کنید تا از ارسال پیامک
خود مطمئن شوید.

کد پستی : می توانید تا ۵ رقم اول کد پستی را که می خواهید پیام ها به آن ارسال شود را در اینجا وارد کنید.
نمایش شماره های موجود : می توانید تعداد کل شماره های مکان انتخابی خود را مشاهده کنید.
از شماره : شماره ای را که در اینجا وارد می کنید اولین شماره در لیست است که پیام ها به آن ارسال می شود.

نکته : اگر این فیلد خالی باشد، شماره ها به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
تا شماره : تعداد شماره ای را که می خواهید پیام ها به آن ها ارسال شوند را در این قسمت وارد کنید.

نکته : اگر این فیلد خالی باشد، پیام ها به تعداد کل شماره ها ی انتخابی ارسال خواهد شد.
مثال درباره موارد ۹ و ۸:
برای مثال اگر می خواهید به کسانی که در استان تهران قرار دارند پیام بفرستید و تعداد کل شماره ها  ۲۰۰۰۰۰۰ شماره است اما
شما فقط می خواهید به ۱۰۰ نفر از آن ها پیام بفرستید می توانید در قسمت ” از شماره ” عدد ” ۱″ را وارد کنید و در قسمت “تا شماره”
عدد “۱۰۰” را وارد کنید. مزیت این کار این است که اگر در آینده خواستید به شماره های استان تهران پیامی بفرستید و نمی خواهید که به
شماره های تکراری پیام بفرستید. می توانید در قسمت ” از شماره ” عدد ” ۱۰۰″ را وارد کنید و در قسمت “تا شماره”
عدد “۲۰۰” را وارد کنید. که با این کار به ۱۰۰ نفر دیگر از شماره های استان تهران پیام ارسال می شود که همانطور که شما خواسته اید
هیچ یک از این شماره ها تکراری نخواهند بود و به افراد جدیدی پیام ها ارسال خواهند شد.

ارسال از شماره : خطی را که می خواهید پیامتان از آن ارسال شود را در اینجا انتخاب می کنید.
نوع ارسال : در این قسمت تعیین می کنید که آیا پیام ارسالی شما به کاربرانتان در موبایل آنها ذخیره شود یا خیر:
-معمولی : مانند همان پیامک هایی که از دوستان خود دریافت می کنید است و در موبایل شما باقی می ماند.
-خبری : پس از باز کردن و مشاهده، پیام حذف می شود و ذخیره نمی شود.
زمانبندی : می توانید مشخص کنید که پیام به صورت سریع یا در تاریخ معینی در آینده ارسال شود.
در قسمت ارسال در آینده می توانید به صورت کاملا دقیق زمان مورد نظرتان را برای ارسال  مشخص کنید.
پیش نمایش : می توانید اعتبار مورد نیاز برای این ارسال را مشاهده کنید.
بر روی دکمه ی ” ارسال ” کلیک کنید تا ارسال شما با موقیت به پایان برسد.

توجه : برای ارسال به شهر و روستا می توانید از همان خط عمومی هم استفاده کنید .