چرا نیاز به آدرس و مشخصات دارم؟

برای ثبت مالکیت سامانه و خطوط خریداری شده شما و همچنین افزایش سطح امنیت اطلاعات کاربران نیاز به ثبت مشخصات فردی می باشد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵