شرایط پس دادن سامانه چیست؟

سامانه تا ۶۰ روز بدون سوال پس گرفته خواهد شد. در ضمن باقی مانده اعتبار پیامک شما و خط اختصاصی نیز پس گرفته خواهد شد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵