سرعت ارسال پیامک چقدر است؟

اُپیلو یکی از سریع ترین سامانه های موجود در ارسال پیامک می باشد. سرعت کنونی ارسال تا دو میلیون ارسال در ساعت می باشد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵