حداقل خرید پیامک چقدر است؟

حداقل خرید پیامک ۱۰ هزار تومان می باشد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵