تکلیف پیامک های ارسالی به شماره های مسدود چیست؟

اعتبار پیامک های ارسالی به شماره های مسدود (شماره هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند)، اعتبار پیامک به صورت خود کار به حساب شما باز خواهد گشت.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵