اعتبار پیامک های خریداری شده تا چه مدت است؟

در صورتی که سامانه پس از یک سال شارژ مجدد نشود، اعتبار پیامکی شما صفر خواهد شد. قبل از هرگونه تغییر با شما هماهنگی لازم خواهد شد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵