آیا حتما نیاز به خرید خط اختصاصی دارم؟

خیر، شما برای ارسال پیامک حتما به خط اختصاصی نیاز ندارید ولی با خرید خط اختصاصی از امکانات زیادی همچون قابلیت دریافت پیامک، سرویس های هوشمند نظیر مسابقه و نظر سنجی و غیره بر خوردار خواهید شد.

Posted in: سوالات پیش از خرید

سوال دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱-۲۵۹۷۵